EC Electro Center Oy

SÄHKÖKESKUKSIA 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


EC Electro Center Oy:n liiketoiminta käsittää sähkö- ja automaatiokeskuksien, sähkötilojen ja muuntajahuoneiden valmistuksen mukaan lukien mekaniikka- ja sähkösuunnittelun.

Komponenttimyymälämme tarjoaa asiakkaillemme laajan valikoiman sähkö- ja automaatiokomponentteja. Saatavana myös hyllytyspalvelu.

Yrityksen omistavat henkilöt toimivat johdon, myynnin ja tuotannon avaintehtävissä. Tampereen tehtaallamme työskentelee noin 100 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on noin 20 M€.

Tutustu esittelyymme Tampere Business
Campus -yhteisössä >>

Uusinta teknologiaa ja
asiakaskohtaiset tuotantosolut


Tuotantotilaa on yhteensä 6500 m2. ESD (Electrostatic discharge) lattiamateriaali mahdollistaa vaativimmatkin sähkö- ja automaatiosovellusten kokoonpanotyöt. Olemme jakaneet tuotantotilamme selkeisiin asiakaskohtaisiin tuotantosoluihin.

SGS/Fi EN61439- sertifiointi

Läpimenoajan nopeuttaminen ja laadukkaiden tuotteiden valmistus edellyttää jatkuvaa panostusta tuotannon kehittämiseen. Saavuttamalla näitä kehitysaskeleita varmistamme asiakkaillemme entistä kustannustehokkaammat ja laadukkaammat tuotteet.

Turvallisuus

  • Merkityt kulkureitit
  • Aidattu testausalue
  • Alueen vartiointi
  • Turvakamerat
  • Vierailijakortit
  • Julkisivun ja toimistotilojen uudistus 2019

Ympäristö

  • Kierrätys metallille ja pahville, 100 %
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys (SER)
  • Hyväksytyt jätehuoltomenettelyt

REFERENSSIT


Merkittävimmät markkina- ja asiakassegmenttimme ovat satamanosturit, uusiutuva energia, kaivosteollisuus, lasiteollisuus, paperiteollisuus ja Marine. Viennin osuus on yli 10% liikevaihdosta ja välillinen vienti yli 80%

Satamanosturit
Uusiutuva energia
Kaivosteollisuus
Lasiteollisuus
Paperiteollisuus
Marine

Green Fuel Nordic Oy:n uusi tehdas aloittanut toimintansa Lieksassa joulukuussa 2020. EC Electro Center Oy pääsähkönjakelun toimittajana.

Green Fuel Nordic Oy:n hyödyntää liiketoiminnassaan pyrolyysiteknologiaa, jossa uusiutuvaa metsäbiomassaa käyttämällä valmistetaan bioöljyä. Tavoitteena edistää omalta osaltaan Suomen uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Pikapyrolyysiprosessi juontaa juurensa jo 1800-luvun lopulle, jolloin se kehitettiin Saksassa. Samaa prosessia on hyödynnetty jo siis toista sataa vuotta. 1970-luvulla Kanadassa ja Hollannissa alettiin tutkia, voisiko prosessia käyttää myös peltobiomassan hyödyntämisessä. Myöhemmin alettiin tutkia mahdollisuutta hyödyntää prosessia myös öljyn valmistamiseen puusta. 1980-luvulla Amerikassa oli ensimmäiset pienet koelaitokset, jossa valmistettiin puupohjaista bioöljyä. Euroopassa vuonna 2005 julkaistun ilmastotavoitteen saattamana metsäteollisuus- ja energialiiketoiminnassa mukana ollut Timo Saarelainen näki mahdollisuuden teknologiamurrokseen. Green Fuel Nordic Oy perustettiin vuonna 2011. Tavoitteeksi luotiin olla hiilidioksidineutraalienergiantuottaja. ”Tähän päivään asti yrityksen strategian painopisteet ovat säilyneet täysin samoina”, Saarelainen kommentoi.

GFN Lieksa Oy aloitti biojalostamon rakentamisen Lieksan Kevätniemeen syksyllä 2019. Lieksan tehtaalla valmistettavaa nestemäistä, vähähiilistä ja rikitöntä bioöljyä voidaan käyttää mm. sähkön- ja lämmöntuotannossa korvaamassa polttoöljyä ja kaasua. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa. Tulevaisuudessa käyttökohteita löytyy myös kemianteollisuudesta, jossa bioöljyä voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-ainepohjia.

Uusi tehdas iltavalaistuksessa marraskuussa 2020

”Perusajatuksena tehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa oli modulaarisuus ja laajennettavuus”, korostaa Saarelainen. Toimittajaksi pääsähkönjakelulle valittiin EC Electro Center Oy. Suuri painoarvo oli sillä, että pääsähkönjakelun ratkaisut olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman pitkälle toimittajan tiloissa niin, että tehtaalle saadaan toimitettua mahdollisimman valmis kokonaisuus. ”Tämä tavoite onnistui EC Electro Center Oy:n kanssa hyvin, sillä valmis kokonaisuus saatiin toimitettua ilman yhtään EC:n asentajan käyntiä tehtaalla”, Saarelainen kertoo. Modulaarisuutta toteutettiin myös tehtaan prosesseihin liittyvien koneiden ja laitteiden toimituksissa, jotka sisälsivät myös samalla rakennukset näiden ympärille.

”EC Electro Center Oy:n sähkönjakelukonttien toimitusaika oli sovitun mukainen ja tekninen toteutus oli toimiva”, kommentoi Green Fuel Nordic Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Pääsähkönjakelun toteutus

Tehtaan pääsähkönjakelu toteutettiin asentamalla 20kV:n ja 630A:n ilmaeristeinen SM6 modulikojeisto omaan eristettyyn konttiin. Kojeistoa valittaessa varauduttiin jo laajennusmahdollisuuteen. Toimitus sisälsi myös 2 erillistä muuntamokonttia. Tehtaan prosesseja syöttää 2000kVA:n ja tehtaan kiinteistön sähköistystä 500kVA:n muuntamokontti. Molemmat kontit varustettiin 20/0,4kV:n kuivamuuntajilla ja IEC 61439-1&2 testatuilla Schneider Electricin Prisma PJ-keskuksilla. Alusta alkaen tarkoitus oli valmistaa kontit valmiiksi tehtaallamme ottaen huomioon niin vaativat ympäristöolosuhteet kuin myös paikallisen sähkölaitoksen vaatimukset ja toiveet. ”Covid-19 pandemia viivästytti hieman komponenttien saatavuutta aiheuttaen muutaman harmaan hiuksen, silti pysyimme asiakkaan pyytämässä toimitusaikataulussa”, kertoo EC Electro Center Oy:n myyntijohtaja Mika Vaherla. Teknisesti konttiratkaisut ovat osoittautuneet hyvinkin toimiviksi.

Ensimmäinen bioöljykuorma jalostamolta lähti Savon Voiman Joensuun lämpölaitokselle joulukuussa 2020

Markkinoiden avautuminen ohjaa seuraavia investointeja. Mahdollisuuksia on Lieksan tehtaan laajentamiseen, sekä uuden tehtaan rakentamiseen Iisalmeen, josta tonttikauppa jo tehtynä, Saarelainen summaa haastattelun lopuksi.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy, toimitusjohtaja Timo Saarelainen (timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi)

EC Electro Center Oy, myyntijohtaja Mika Vaherla (mika.vaherla@e-c.fi)

Lähteet: www.greenfuelnordic.fi ja Timo Saarelainen haastattelu 15.1.2021


Historia

EC Electro Center Oy:n historia ulottuu 90-luvun alkuun. Pirkan MS-Kojeisto Oy jatkoi Maansähkö Oy Tampereen toimintaa, käsittäen sähkökeskuksien valmistuksen sekä komponenttien jälleenmyynnin. 2000-luvun alussa toiminta laajeni hyllytyspalveluiden tarjoamiseen.

Liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua ja vuonna 2003 konserniin liittyi TAS-Kojeisto Oy. Vuoden 2014 alussa Pirkan MS-Kojeisto Oy:n ja TAS- Kojeisto Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin EC Electro Center Oy:ksi